7 things we learned about Argentina in 1 day (in Buenos Aires)

 1. Pet nr.1=dog. ❤
 2. Spanish is helpful, but not as essential as Portuguese in Brazil.
 3. Bring US$ and €, exchange wisely (ask and you’ll know how and where) and pay with Argentinian pesos.
 4. Football=religion. And grass on the pitch is not the only grass at the stadium. 🙂
 5. City buses in Buenos Aires=WTF?! Even the locals need a manual to use them.
 6. Country where big steaks and good wine are from.
 7. Extremely friendly and helpful people

7 stvari, ki sva se jih naučila o Argentini v enem dnevu (V Buneos Airesu)

 1. Domača žival št.1=pes ❤
 2. Španščina pomaga a ni tako nujna kot portugalščina v Braziliji.
 3. Prinesi US$ in €, menjaj pametno (vprašaj in izvedel boš kje in kako) in plačuj z argentinskimi pesoti
 4. Nogomet=religija. Trava na igrišču ni edina trava na stadionu. 🙂
 5. Mestni avtobusi v Buenos Airesu=WTF?! Še domačini rabijo priročnik, da vedo kako jih uporabljati.
 6. Tukaj so doma ogromni steaki in dobro vino.
 7. Izjemno prijazni in ustrežljivi ljudje.

2 thoughts on “7 things we learned about Argentina in 1 day (in Buenos Aires)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s