7 things we learned about Ecuador

 

 • Taxi drivers won’t haggle
 • Official currency is US dollar
 • Because of dollars not that cheap
 • Ceviche is cooked
 • People have no feeling for personal space
 • Actually queuing for busses
 • Very cheap Magnum (the ice-cream of course)

 

7 stvari, ki sva se jih naučila o Ekvadorju

 

 • Vozniki taksijev ne barantajo
 • Uradna valuta je ameriški dolar
 • Zaradi dolarjev ni preveč poceni
 • Ceviche je kuhan
 • Ljudje nimajo občutka za osebni prostor
 • Dejansko čakanje v vrsti za avtobus
 • Magnum je zelo poceni (sladoled se razume).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s