7 things we learned about Colombia

 

 • First country in south America where drivers actually look after pedestrians
 • Curvy and beautiful women myth=confirmed 🙂
 • Salsa is everywhere, party, party
 • Funny unusual Spanish;
 • James is by far the most popular sportsperson, if not person (right after Simon Bolivar),
 • Inconsiderate people
 • Paying by any kind of card can be complicated

 

7 stvari, ki sva se jih naučila o Kolumbiji

 

 • Prva država v Južni Ameriki, kjer vozniki dejansko pazijo na pešce
 • Mit o lepih in oblinastih ženskah=potrjen 🙂
 • Salsa ter zabava povsod
 • Čudna, nenavadna španščina
 • James je daleč najbolj priljubljen športnik, če ne celo osebnost (takoj za Simonom Bolivarjem)
 • Neobzirni ljudje
 • Plačevanje s kakršnokoli kartico zna biti zapleteno

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s