7 things we learned about Japan in 1 day (in Tokyo)

tokyo
Tokyo
 1. The Japanese are the most polite people on the planet.
 2. Trains really are super punctual and toilets are super advanced – as everything else.
 3. Everyone speaks Japanese to you even though you have a huge “no Japanese” on your forehead.
 4. Ordering food at a restaurant is a lottery (menu in Japanese, waiter in Japanese 🙂 )
 5. They really like fashion.
 6. It is considered as an expensive country, but is still quite nice to your bank account.
 7. Sakura a.k.a cherry blossom theme is present everywhere.
tokyo2
Our first day in Tokyo

7 stvari, ki sva se jih naučila o Japonski v enem dnevu (v Tokiu)

 1. Japonci so najbolj vljuden narod na svetu.
 2. Vlaki so res izjemno točni in WC-ji so izjemno napredni – kot vse ostalo.
 3. Vsi govorijo s teboj japonsko, čeprav ti na čelu piše, da ne razumeš niti besede.
 4. Naročanje hrane v restavraciji je loterija (jedilni list in natakar v japonščini 🙂 )
 5. Res imajo radi modo.
 6. Velja za drago državo, a je še vedno prijazna do vašega TRR.
 7. Tema Sakure oz. cvetenje češenj je prisotna vsepovsod.

One thought on “7 things we learned about Japan in 1 day (in Tokyo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s