7 things we learned about Bolivia

 

 • Distant people
 • It is cold
 • It is cheap
 • Worst internet in South America
 • No western fast food chains
 • You can smell pee everywhere
 • Don’t believe anything until you see it

 

7 stvari, ki sva se jih naučila o Boliviji

 • Zaprti ljudje
 • Mrzlo
 • Poceni
 • Najslabši internet v Južni Ameriki
 • Ni zahodnih restavracij s hitro prehrano
 • Povsod se voha urin
 • Ničesar ne verjemi dokler se ne prepričaš na lastne oči.

 

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s