7 things we learned about Peru

 

 • Very good busses
 • Ceviche – finally spicy food. J
 • More touristy
 • Haggle, haggle.
 • Friendly people, but bad businessmen
 • Take care when crossing the street, even if it is green
 • Nobody wants to sit at the window on public buses

 

7 stvari, ki sva se jih naučila o Peruju

 

 • Zelo dobri avtobusi
 • Ceviche – končno začinjena hrana
 • Turistična država
 • Barantaj, barantaj
 • Prijazni ljudje, a slabi poslovneži
 • Previdno pri prečkanju ceste, tudi pri zeleni luči
 • Na javnih avtobusih nihče noče sedeti ob oknu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s